നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി….

സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു താഴേക്ക് ഇറുന്നു വീഴുന്ന ആ നീലാംബരി  പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കു തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമകൾ അവയെപ്പോലെയാണെന്ന്…..ഇന്നും അതേ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നുള്ള ഭയം ആ പൂക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നി പോകുന്നു…..വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ഈയാംപാറ്റകൾ അതിന്റെ വർണം കണ്ട്  എങ്ങനെയാണോ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്  അത് പോലെയാണ് പ്രണയം എന്നെ തേടുന്നത്…….എന്നിൽ അവയെ ചെലുത്തുന്നത്…….അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ  വർണശബളമായ ലോകം കാണാൻ നാം ധൃതി കാട്ടും…എന്നാൽ ജനിച്ച ശേഷം മരണത്തെ എതിരേൽക്കാൻ തയാറാകുന്നു…ഈ ലോകം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി പങ്കിട്ടു നൽകണം…..കാറ്റിനോടും കിളികളോടും സ്വകാര്യം ചൊല്ലണം….പ്രണയം സുന്ദരമാണ്…..പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന നീലാംബരി പൂക്കൾ പോലെ…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s